český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
iBiotec® NEOLUBE® SIL 2272 silikónová kvapalina pre automatické nanášanie
Last update: 2023/03/21 11:00

 

SILIKÓNOVÁ KVAPALINA MULTIFUNKČNÁ

MAZACIA, SEPARAČNÁ, PROTI PRIĽNAVOSTI

HYDROFÓBNA, IZOLAČNÁ, LEŠTIACA

KOMPATIBILNÁ A POUŽITEĽNÁ NA VŠETKY MATERIÁLY

CERTIFIKOVANÝ PODĽA NSF H1 PRE POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL (IAA)

NANÁŠANIE NÍZKOTLAKOVÝM ROZPRAŠOVAČOM

ÚPLNE BEZPROBLÉMOVÉ NANÁŠANIE

 

 

 

OPIS

Univerzálny prípravok určený na náročné úkony vyberania z foriem a na problémy s mazaním v čistých zónach.

Prípravok je bezfarebný, takmer bez zápachu, mimoriadne účinný proti priľnavosti na rozhraniach.

Možno ho takisto používať ako hydrofóbny prípravok a leštidlo. Dodáva dielcom vybratým z foriem hodvábny až lesklý vzhľad.

Možno ho takisto používať ako separačné činidlo proti odstrekujúcemu kovu pri zváraní súčiastok a plechov, ktoré sa následne nebudú lakovať ani natierať.

Použiteľný na všetky materiály: drevo, plasty, oceľ, uhlíková oceľ, chrómová oceľ, ľahké alebo medené zliatiny.

Prípravok má silné ochranné vlastnosti proti šíreniu húb a plesní.

Izolačná kvapalina s dielektrickou pevnosťou 14 kV.mm-1.

Koeficient tepelnej rozťažnosti: 9,9.10-4 (cm3/cm3) v °C.

 

OBLASTI POUŽITIA

AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL: Použitie ako leštiaci a renovačný prípravok na umelú kožu, kožu, na mazanie elektrických mechanizmov, ošetrenie zámkov proti mrazu.

STAVEBNÍCTVO: Hydroizolácia kameňa, betónu, perlivý efekt, ošetrenie aglomerátov, konštrukcií.

POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL: Protipriľnavé ošetrenie foriem, závitov, tmelenie korkových uzáverov, mazanie pásov.

SPRACOVANIE PLASTOV: Vyberanie gumy a plastov z foriem.

KOŽA: Hydrofóbne ošetrenie.

NEMOCNICE: Mazanie izbového zariadenia a zariadenia jednotiek, vodiacich líšt, ozubených tyčí...

ZLIEVARNE: Ošetrenie horúcich skríň, jadrovníkov, všeobecné použitie, Croning, ľahké zliatiny s voskom Reboul.

STROJÁRSTVO: Protipriľnavé ošetrenie na zváracie hubice, súčiastky, plechy.

ELEKTROTECHNIKA: Náter poréznych izolantov, kondenzátorov, separácia izolačných tavných hmôt.

ELEKTRONIKA: Tropikalizácia bez zvárania.

PAPIERENSKY PRIEMYSEL: Ošetrenie izolačných papierov.

Mestský mobiliár

FARMACEUTICKÉ VÝROBKY: Protipriľnavý prípravok na výrobu granúl, kapsúl, na lisovanie.

DREVO: Ošetrenie lisovacích dosiek.

TEXTIL: Extrúzia nylonových nití.

OBALY, KONZERVÁRNE: Ošetrenie dopravných pásov, zváracích čeľustí.

TLAČIARENSKÝ PRIEMYSEL: Ošetrenie orezávacích strojov, matríc.

BALENIE: Ošetrenie matríc na výrobu blistrov, skin packov.

 

                             Stiahnite si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMA alebo METODIKA

HODNOTY

JEDNOTKY

Vzhľad

Vizuálny

 kvapalina

Farba Saybolt

NF M 07.003

ASTM D 156

+10

hodnotenie

Zápach

Posúdenie čuchom

Bez zápachu

Merná hmotnosť pri 20°C

ISO 12,155

774

g/l

Prevádzkové teploty

-40 °C + 50 °C

Povrchové napätie pri 20 °C

ISO 6297

23,7

Dyn/cm

Bod vzplanutia v uzavretej nádobe

ISO 2719

+64

°C

Bod tuhnutia

ISO 3016

-50

°C

Kinematická viskozita pri 40°C

NF EN 3104

2,3

mm2/sec

VLASTNOSTI ÚČINNEJ ZLOŽKY

VLASTNOSTI

NORMA alebo METODIKA

HODNOTY

JEDNOTKY

Kinematická viskozita pri 25°C

NF EN 3104

1000

mm2/sec

Bod samovznietenia

ASTM E 659

>300

°C

Index kyslosti (la)

ISO 6618

0,0

mg/(KOH)/L

Obsah sulfátového popola

NFT 60 144

0,0

%

Obsah nečistôt viac ako 5µ

FTMS 791 3005

0

nb/ml

Kompatibilita elastomérov

Rozmerová stálosť 168 h pri 40 °C

 

FTM 791

 

menej ako 0,1

 

%

Environmentálne vlastnosti

Bioakumulácia rozdeľovací index

Oktanol/voda

 

OECD 107

 

menej ako 3

 

log kOW

Klasifikácia ohrozenia vody

WGK

trieda 1 bez ohrozenia

vody

klasifikácia

Index lomu

ISO 5661

1,404

 

Dielektrická pevnosť

ASTM D 149

IEC 60,243

18

kV/mm

 

OPATRENIA PRE POUŽÍVANIE

Nepoužívajte na súčiastky, ktoré sa majú následne natierať alebo lepiť.

Nebezpečný. Dodržiavajte bezpečnostné opatrenia pre používanie. Pozorne si prečítajte označenia nebezpečenstva a rizika na obale. Pozrite si kartu bezpečnostných údajov.

 

BALENIE

 

                   

 

                      Nádoba 20 L

 

Silikónový olej so slabou viskozitou použiteľný v nízkotlakovom, automatickom alebo manuálnom rozprašovači. Mazací, separačný, protipriľnavý prípravok s osvedčením NSF H1. Ošetrenie foriem, lisovacích dosiek, závitov, tmelov, krimpovacieho náradia. Bez zápachu, bez chuti, neutrálne, nezanecháva škvrny. Vyberateľné zariadenia, DETECT BLUE® zistiteľné a detekovateľné. HACCP  BRC8  IFS. Separačný. Mazací. Prípravok proti priľnavosti. Klzné činidlo. Hydrofóbny. Leštiaci. Osvedčenie NSF pre styk s potravinami. Silikónová kvapalina použiteľná v manuálnom alebo automatickom rozprašovači. silikónové mazivo, silikónový separačný prípravok, protipriľnavý silikónový prípravok, mazivo na styk s potravinami, separačný prípravok na styk s potravinami, protipriľnavý prípravok na styk s potravinami Silikónová kvapalina. Separačná kvapalina. Tekuté separačné činidlo Dodávatelia separačných prípravkov. Výrobcovia separačných prípravkov. Dodávatelia silikónov. Dodávatelia silikónových kvapalín. Tekuté separačné činidlo. Elektrický izolant. Extrúzia nylónu. Nanášanie polyetylénu. Ošetrenie kameňa. Produkt na priemyselnú údržbu

 

 

 

 

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE