český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
iBiotec® NEOLUBE® SIL 2272 silikonová kapalina pro automatické aplikace
Last update: 2023/03/21 11:01

SILIKONOVÁ KAPALINA
MULTIFUNKČNÍ

MAZACÍ, SEPARAČNÍ, PROTI PŘILNAVOSTI

VODU ODPUZUJÍCÍ, IZOLAČNÍ, LEŠTÍCÍ

KOMPATIBILNÍ A POUŽITELNÁ NA VEŠKERÉ MATERIÁLY

S OSVĚDČENÍM NSF H1 PRO ZEMĚDĚLSKÝ A POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL

APLIKACE NÍZKOTLAKÝM ROZPRAŠOVAČEM

ZCELA BEZPROBLÉMOVÉ NANÁŠENÍ

 

 

 

POPIS

Univerzální přípravek určený na obtížné úkony vyjímání z forem a na problémy s mazáním v čistých zónách.

Přípravek je bezbarvý, bez zápachu, mimořádně účinný proti přilnavosti na rozhraních.

Lze ho také používat jako hydrofobní činidlo a leštidlo. Dodává dílům vyjmutým z forem hedvábný až lesklý vzhled.

Lze ho také používat jako protipřilnavé činidlo proti odstřikům při svařování součástek a plechů, které se následně nebudou lakovat nebo natírat.

Použitelný na veškeré materiály, jako dřevo, plasty, ocel, uhlíková ocel, chromová ocel, lehké nebo měděné slitiny.

Přípravek má silné ochranné vlastnosti proti šíření hub a plísní.

Izolační kapalina s dielektrickou pevností 14 kV.mm-1.

Koeficient tepelné roztažnosti: 9,9.10-4 (cm3/cm3) v °C.

 

OBLASTI POUŽITÍ

AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL: Použití jako lešticí a renovační přípravek na umělou kůži, kůži, na mazání elektrických mechanismů, ošetření zámků proti mrazu.

STAVEBNICTVÍ: Hydroizolace kamene, betonu, perlivý efekt, ošetření aglomerátů, konstrukcí.

POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL: Protipřilnavé ošetření forem, závitů, tmelení korkových špuntů, mazání pásů.

PLASTOVÝ PRŮMYSL: Separace pryže, plastů z forem.

KŮŽE: Vodu odpuzující ošetření.

NEMOCNICE: Mazání pokojového zařízení a zařízení jednotek, kluznic, ozubených tyčí...

SLÉVÁRNY: Ošetření horkých skříní, jaderníků, všeobecné použití, Croning, lehké slitiny s voskem Reboul.

STROJÍRENSTVÍ: Protipřilnavé ošetření na svařovací trysky, součástky, plechy.

ELEKTROTECHNIKA: Nátěr porézních izolantů, kondenzátorů, separace izolačních tavných hmot.

ELEKTRONIKA: Tropikalizace bez svařování.

PAPÍRENSKÝ PRŮMYSL: Ošetření izolačních papírů.

Městský mobiliář

FARMACEUTICKÉ VÝROBKY: Protipřilnavý přípravek pro výrobu granulí, kapslí, pro lisování.

DŘEVO: Ošetření lisovacích desek.

TEXTIL: Extruze nylonových nití.

OBALY, KONZERVÁRNY: Ošetření dopravních pásů, svařovacích čelistí.

TISKÁRENSKÝ PRŮMYSL: Ošetření ořezávacích strojů, matric.

BALENÍ: Ošetření matric na realizaci blistrů, skin packů.

 

                             Stáhněte si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMA nebo METODA

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Vzhled

Vizuální

 kapalina

-

Barva Saybolt

NF M 07.003

ASTM D 156

+10

kotace

Zápach

Čichový vjem

Bez zápachu

-

Měrná hustota při 20°C

ISO 12.155

774

g/l

Provozní teploty

-

-40 °C +50 °C

-

Povrchové napětí při 20 °C

ISO 6297

23,7

Dyn/cm

Bod vzplanutí v uzavřeném kelímku

ISO 2719

+64

°C

Bod mrznutí

ISO 3016

-50

°C

Kinematická viskozita při 40°C

NF EN 3104

2,3

mm2/sec

VLASTNOSTI ÚČINNÉ SLOŽKY

VLASTNOSTI

NORMA NEBO METODA

ÚDAJE PRO

JEDNOTKY

Kinematická viskozita při 25 °C

NF EN 3104

1000

mm2/sec

Bod samovznícení

ASTM E 659

< 300

°C

číslo kyselosti

ISO 6618

0,0

mg/(KOH)/l

Obsah sulfátového popela

NFT 60 144

0,0

%

Obsah nečistot více než 5µ

FTMS 791 3005

0

nb/ml

Kompatibilita elastomerů

Rozměrová stálost 168 h při 40 °C

 

FTM 791

 

méně než 0,1

 

%

Vlastnosti z hlediska životního prostředí

Bioakumulace rozdělovací index

Oktanol/voda

 

OECD 107

 

méně než 3

 

log kOW

Klasifikace nebezpečnosti pro vodu

WGK

třída 1 bez nebezpečnosti

pro vodu

klasifikace

Index lomu

ISO 5661

1,404

 

Dielektrická pevnost

ASTM D 149

IEC 60,243

18

kV/mm

 

UPOZORNĚNÍ PRO POUŽITÍ

Nepoužívejte na součástky, které se mají následně lakovat nebo lepit.

Nebezpečný. Dodržujte upozornění pro použití. Pozorně si přečtěte věty o nebezpečnosti a rizicích uvedené na obalu. Viz bezpečnostní list.

 

OBCHODNÍ OZNAČENÍ

 

                   

 

                      Kanystr 20 L

 

Silikonový olej se slabou viskozitou použitelný v nízkotlakém, automatickém nebo manuálním rozprašovači. Mazací, separační, protipřilnavý přípravek s osvědčením NSF H1. Ošetření forem, lisovacích desek, závitů, tmelů, drážkovacích nástrojů. Bez zápachu, bez chuti, neutrální, nezanechává skvrny. Vyjímatelná zařízení DETECT BLUE®, která lze lokalizovat a detekovat. HACCP BRC8 IFS. Separační. Mazací. Protipřilnavý. Kluzné činidlo. Nepropouštějící vodu. Leštící. Osvědčení NSF pro styk s potravinami. Silikonová kapalina použitelná v manuálním nebo automatickém rozprašovači. silikonové mazivo, silikonový separační přípravek, protipřilnavý silikonový přípravek, mazivo pro styk s potravinami, separační přípravek pro styk s potravinami, protipřilnavý přípravek pro styk s potravinami. Silikonová kapalina. Separační kapalina. Tekuté separační činidlo. Dodavatelé separačních přípravků. Výrobci separačních přípravků. Dodavatelé silikonů. Dodavatelé silikonových kapalin. Tekuté separační činidlo. Elektrický izolant. Extruze nylonu. Nanášení polyetylénu. Ošetření kamene. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

                               

 

 

 

 

 

 

Produkovat, mazat, čistit, chránit, 
IBiotec® Tec Industries® Service 
nabízí širokou škálu specifických

produktů pro výrobu 

 


 

Přejete si:

 

vzorek zdarma

technické doporučení

technický protokol

bezpečnostní list

 

- Kontaktujte nás -

 


 IBiotec® Tec Industries® Service 

výrobce technických chemikálií, 
děkujeme za vaši návštevu.IBiotec® Tec Industries® Service  je na: YOUTUBE